Uppsala konstmuseum
  Destination Uppsala
  Jobba hos oss
                     
  Start Menyer & vinlista Historia Bilder Kontakt & bokning  
 
Historia
     

Uppsala Slott, som började byggas av Gustav Vasa 1549, var säte för riksmötet, utgångspunkt för kungens Eriksgata och kom att under lång tid spela en central roll både i Uppsalas och Sveriges historia.

Viktiga händelser som utspelat sig på slottet är t.ex. Sturemorden 1567 samt Gustav II Adolfs beslut att Sverige skulle delta i vad som utvecklade sig till det 30-åriga kriget. Och i slottets Rikssal läste Schering Rosenhane upp drottning Kristinas tronavsägelse den 6 juni 1654.

Slottet skadades svårt i en stor brand år 1702, kvar blev i stort sett bara en ruin. Återuppbyggnaden tog lång tid och inte gick det fortare av att resterna av slottet användes som stenbrott till det stora slottsbygget i Stockholm.

Slottets fasader renoverades i början på 2000-talet och man valde då att återgå till den ursprungliga, ljusare, färgen som slottet hade på 1740-talet.

 

     
Drottning Christina   Södra tornet

  Slottet fungerade under lång tid som Upplands administrativa centrum och är numera residens för Uppsala läns landshövdingar.

Slottet är idag bostad för landshövdingen. Här finns även tre museer: Uppsala konstmuseum, Fredsmuseum och Vasaborgen.

Södra tornet byggdes vid 1500-talets slut och är fortfarande Uppsalas högst belägna byggnad. Det har nio våningar förutom källaren och vindsvåningen. Tornet har bland annat tjänstgjort som fängelse och vattentorn.

Rikssalen, som tidigare fungerat som torkvind åt landshövdingefruarna, återställdes 1932 och är nu Uppsalas mest glansfulla festlokal.

Slottsduvan Restauranger har sedan 1999 Rikssalsstiftelsens uppdrag att ansvara för verksamheten i Rikssalen.

Läs mer om Uppsala Slott hos Statens Fastighetsverk »