Stadgar

Rikssalen i Uppsala Slott förvaltas av en speciell Rikssalstiftelse och användningen av lokalen styrs av en del stadgar.

  • En förutsättning för förhyrning av Rikssalen är att med hänsyn till byggnadens, inredningens och möbleringens karaktär, arrangören iakttar reglerna om tillställningens högtidliga prägel och värdiga karaktär.

  • Rikssalen bör principiellt förbehållas tillställningar med viss högtidlig prägel, har viss betydenhet eller höjer sig över det vardagliga. Uthyrning av Rikssalen ska i första hand göras till minnesfester, jubileer, invigningar, akademiska högtider, större kårsammanträden, kongresser och andra riks- eller distriktsstämmor och liknande.

Detta innebär bl.a. följande:

  • Politik och religion är bannlyst från Rikssalen (politiska partier och kyrkliga sammanslutningar kan dock hyra Rikssalen för jubileer eller minnehögtider).

  • Rikssalen upplåtes inte till utställningar där det krävs särskilt inträde. Däremot går det bra med utställningar till vilka allmänheten har fritt tillträde.

  • Företag kan få hyra Rikssalen för interna tillställningar i samband med företagets jubileeum.

  • Enskilda personer får inte hyra Rikssalen.

Innan du kan boka Rikssalen får du lämna in en ansökan till Rikssalstiftelsen. Blankett får du genom att kontakta Rikssalen.

 
 

Skriv ut